Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Veri Analiz Sistemlerinin H-ARF Altyapısı ile Askeri Alanda Kullanımı

Abdullah Alphan ERTEN Damla ASLAN Diren DÜZGÜNOĞLU

Günümüzde büyuk veri ve artırılmış gerçeklik en hızlı gelişim ve yaygınlaşma gösteren ̈
teknolojiler arasındadır. Savunma sanayii başta olmak uzere fabrikalardaki kullanımı da ̈
oldukça revaçtadır. Askeri alanda eş zamanlı tatbikatlarda ve endüstri 4.0’da üretim
süreçlerinde sensörlerden toplanan verinin zenginleştirilerek artırılmış gerçeklik
teknolojisi ile görselleştirilmesi için söz konusudur. Dijital dönuş̈ ümun savaş ve meskûn ̈
mahal alanlarına taşınması ile komuta merkezi ve sahadan alınan kamera görüntüleri,
kolluk kuvvetleri veri tabanlarında arşivlenen veriler ve anlık gerçekleşen olaylara dair
toplanan veriler gibi tüm veriler; eş zamanlı ortamda bilgi alışverişine imkân
tanımaktadır. Artırılmış verilerin sahadaki askerin önüne bilgi olarak yansıması, karar
almayı kolaylaştırarak operasyonu hızlandırıcı rol oynamaktadır. Şuphesiz ̈ ki böyle bir
komuta kontrol karar destek sisteminin en guç̈ lü yönü, artırılmış gerçeklik tabanlı veri
aktarımı altyapısıdır. Bu sistemin barındırdığı ağ ve haberleşme altyapısının
performansı büyuk önem ̈ taşımaktadır. Çalışmamızda, buna benzer yüksek miktarda
veri içeren bir gösterim ortamı simüle edilmiş olup esnek bir modüler mimariye sahip
H-ARF artırılmış gerçeklik platformu uzerinden ̈ kaynak yöneticisi, ağ iletişimi ve
görüntü aktarımı bileşenleri ile çalışma mantığı anlatılmaktadır. Tasarım ve çalışma
prensipleri, gözlenen performans verileri ile açıklanmakta olup farklı kullanım
alanlarında uygulamaya yönelik en iyi pratikler sunulmaktadır.

USMOS 2019 Bildiri Kitabı, ODTÜ, ANKARA

Detaylı bilgi için tıklayınız.