Araçsal Ağlar için Ortam Erişim Analizi

Osman TOKER

Özet:

IEEE 802.11p protokolü, MAC katmanındaki çekişmeli öncelikli hizmet kalitesi (QoS) için geliştirilmiş dağıtılmış kanal erişimi (EDCA) mekanizması kullanan araçsal ağlarda (VANET) kablosuz erişimi desteklemek üzere hazırlanmış bir standarttır. IEEE 802.11p protokolü dahilinde kullanılan EDCA mekanizması, dört erişim kategorisi (AC) tanımlamaktadır. Her bir AC kuyruğu, kendi EDCA parametrelerini kullanarak iletim fırsatları (TXOP) için mücadele etmek üzere gelişmiş dağıtılmış kanal erişim fonksiyonuna (EDCAF) sahip bağımsız istasyon olarak çalışır. Bu çalışma, araçsal ağlar için IEEE 802.11p geliştirilmiş dağıtılmış kanal erişim fonksiyonunun performansını paket büyüklüğünün değişimi göz önüne alınarak hesaplamak adına analitik bir model sunmaktadır. Elde edilen performans modeli MATLAB ortamında icra edilen simülasyonla doğrulanmıştır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız