ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİ

Şirket stratejisi ve vizyonuna uygun olan alanalarda HAVELSAN ile üniversiteler arasında bilgi transferinin daha sistematik hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda üniversitelere ile çalışmalar yürütülmektedir.

Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) HAVELSAN tarafından desteklenen ve uygulanmakta olan bir programdır. Bu program ile Üniversite’de lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler tarafından yapılacak veya yapılmakta olan lisansüstü tez çalışmalarının; Firma’nın orta ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri doğrultusunda ve SSM(Savunma Sanayii Müsteşarlığı)’nin belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek şekilde güdümlü projeler olarak yapılandırılması amaçlanmaktadır. HAVELSAN olarak 2016 yılı sonu itibariyle 15 üniversite ile SAYP mutabakatımız bulunmaktadır.

Üniversiteler ile işbirliği kapsamında, üniversite son sınıf öğrencilerinin bitirme projelerine mentörlük ve koçluk yapılmakta, şirket stratejileri doğrultusunda projeler gerçekleştirilmektedir.

Doktoralı 7 personelimiz halihazırda Ankara’daki çeşitli üniversitelerde ders vermektedir. Böylelikle HAVELSAN’dan üniversitelere bilgi transferi sağlanması, başarılı öğrencilerin tespit edilip HAVELSAN’a kazandırılması hedeflenmektedir.

  HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.
Telif Hakkı © 2016 HAVELSAN. Tüm Hakları Saklıdır.